สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย เเละการออกเเบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการเรียนรู้ฟรี

โครงการ IGJD-EDUCENTER

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย
Integrated e-learning Platform Open Online Course

ประดับอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ

การฝังอัญมณีในตัวเรือนการทำเครื่องประดับ ลักษณะการฝังอัญมณี

รูปพรรณแว็กซ์

การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยมือ (แกะแว็กซ์) Jewelry Wax Carving

รูปพรรณโลหะเครื่องประดับ

การขึ้นรูปพรรณโลหะเครื่องประดับด้วยมือ หรือตัวเรือนเครื่องประดับด้วยทักษะฝีมือของช่าง

ออกแบบด้วยการวาดเขียน

การวาดรูปทรงต่างๆ ของอัญมณีเจียระไน การระบายสี หลักการเลือกสวมใส่เครื่องประดับ

แกะลวดลายโลหะ

การแกะสลักเป็นหนึ่งในงานหัตถกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในอิหร่านโดยเป็นศิลปะการตกแต่งและการเจาะรูปแบบต่างๆบนวัตถุที่เป็นโลหะ

โมดูล

โมดูลล่าสุด

คอร์สออนไลน์ยอดนิยม อัพเดตใหม่
เรียนได้ก่อนใครบนแพลตฟอร์มของเรา

โมดูล

ออกแบบ
ด้วยการวาดเขียน

การวาดรูปทรงต่างๆ ของอัญมณีเจียระไน
การระบายสี หลักการเลือกสวมใส่เครื่องประดับ

โมดูล

รูปพรรณ
โลหะเครื่องประดับ

การขึ้นรูปพรรณโลหะเครื่องประดับด้วยมือ หรือตัวเรือนเครื่องประดับด้วยทักษะฝีมือของช่าง

โมดูล

รูปพรรณแว็กซ์

การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยมือ (แกะแว็กซ์)
Jewelry Wax Carving

โมดูล

ประดับอัญมณี
บนตัวเรือนเครื่องประดับ

การฝังอัญมณีในตัวเรือนเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทำเครื่องประดับ ลักษณะการฝังอัญมณีมีหลายแบบด้วยกัน ซึ่งแต่ละแบบก็ทำให้เครื่องประดับนั้นมีสไตล์และดีไซน์ที่แตกต่าง

โมดูล

แกะลวดลายโลหะ

การแกะสลักเป็นหนึ่งในงานหัตถกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในอิหร่านโดยเป็นศิลปะการตกแต่งและการเจาะรูปแบบต่างๆบนวัตถุที่เป็นโลหะ

วิทยากร

นายชูชาติ ม่วงกล้ำ

วิทยากรรับเชิญ

นายวิเชียร มหาวัน

วิทยากรรับเชิญ

นายอนุรัตน์ เขมานิฏฐาไท

วิทยากรรับเชิญ

นายอภิเษก นรินทร์ชัยรังษี

วิทยากร

นายบุรินทร์ รุ่งเครือ

วิทยากร

นายธนาวรรธน์ หล่อประโคน

วิทยากร

นางสาวจิตวดี ระวิวงษ์

วิทยากร

นายธีรวัฒน์ แซ่ขวย

วิทยากร

นายประดิษฐ เรืองสุวรรณ

วิทยากร

นายธนกฤต เผ่าเวียงคำ

วิทยากร

นายธเนตร สวนเศรษฐ

วิทยากร

นายวิรัตน์ ศิลา

วิทยากร

นายจิระศักดิ์ สร้อยคำ

วิทยากร

นายคุณาวุฒิ บุตรเมืองปัก

วิทยากร

นายคำหล้า แก้วสุทธา

วิทยากร

นายจักรกริช ศรียางนอก

วิทยากร

นายเมฆินทร์ เกาะกาใต้

วิทยากร

นายวีระวงษ์ ขุนทองศรีสุข

วิทยากร

นายพีระพล สุขเจริญ

วิทยากร

นายสุทธ์ไชย โพธิ์สามต้น

วิทยากร

นายธเนศ อัศวกาญจนกิจ

วิทยากร

นายคมธนู ยงยุทธตระกูล

วิทยากร