สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย เเละการออกเเบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการเรียนรู้ฟรี

โครงการ IGJD-EDUCENTER

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย
Integrated e-learning Platform Open Online Course

ประดับอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ

การฝังอัญมณีในตัวเรือนการทำเครื่องประดับ ลักษณะการฝังอัญมณี

รูปพรรณแว็กซ์

การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยมือ (แกะแว็กซ์) Jewelry Wax Carving

รูปพรรณโลหะเครื่องประดับ

การขึ้นรูปพรรณโลหะเครื่องประดับด้วยมือ หรือตัวเรือนเครื่องประดับด้วยทักษะฝีมือของช่าง

รูปพรรณโลหะเชิงอนุรักษ์

ภูมิปัญหาไทย เพื่ออนุรักษ์งานหัตถศิลป์ สืบสานภูมิปัญหาของช่าง

วิเคราะห์ประเมินอัญมณี

วิเคราะห์ประเมินอัญมณี

สร้างต้นแบบด้วย CNC

การใช้เทคโนโลยีซีเอ็นซี ช่วยในการขึ้นต้นแบบแว็กซ์ สำหรับงานตัวเรือนเครื่องประดับ

โมดูล

โมดูลล่าสุด

คอร์สออนไลน์ยอดนิยม อัพเดตใหม่
เรียนได้ก่อนใครบนแพลตฟอร์มของเรา

โมดูล

ออกแบบ
ด้วยการวาดเขียน

การวาดรูปทรงต่างๆ ของอัญมณีเจียระไน
การระบายสี หลักการเลือกสวมใส่เครื่องประดับ

โมดูล

รูปพรรณ
โลหะเครื่องประดับ

การขึ้นรูปพรรณโลหะเครื่องประดับด้วยมือ หรือตัวเรือนเครื่องประดับด้วยทักษะฝีมือของช่าง

โมดูล

รูปพรรณแว็กซ์

การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยมือ (แกะแว็กซ์)
Jewelry Wax Carving

โมดูล

ประดับอัญมณี
บนตัวเรือนเครื่องประดับ

การฝังอัญมณีในตัวเรือนเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทำเครื่องประดับ ลักษณะการฝังอัญมณีมีหลายแบบด้วยกัน ซึ่งแต่ละแบบก็ทำให้เครื่องประดับนั้นมีสไตล์และดีไซน์ที่แตกต่าง

โมดูล

แกะลวดลายโลหะ

การแกะสลักเป็นหนึ่งในงานหัตถกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในอิหร่านโดยเป็นศิลปะการตกแต่งและการเจาะรูปแบบต่างๆบนวัตถุที่เป็นโลหะ

โมดูล

รูปพรรณโลหะ
เชิงอนุรักษ์

ภูมิปัญหาไทย เพื่ออนุรักษ์งานหัตถศิลป์ สืบสานภูมิปัญหาของช่าง

โมดูล

วิเคราะห์ประเมินอัญมณี

การขึ้นรูปพรรณโลหะเครื่องประดับด้วยมือ หรือตัวเรือนเครื่องประดับด้วยทักษะฝีมือของช่าง

โมดูล

สร้างต้นแบบด้วย CNC

การใช้เทคโนโลยีซีเอ็นซี ช่วยในการขึ้นต้นแบบแว็กซ์ สำหรับงานตัวเรือนเครื่องประดับ

โมดูล

ออกแบบ
ด้วยคอมพิวเตอร์

การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบเพื่อการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ

โมดูล

เจียระไนอัญมณี

การเจียระไนอัญมณี เป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอัญมณีที่ขุดพบได้ในธรรมชาติและที่สังเคราะห์ขึ้น

โมดูล

สร้างต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

การสร้างวัตถุสามมิติ โดยอาศัยเทคโนโลยีการขึ้นรูปจำลองจากคอมพิวเตอร์ เเละการสร้างชิ้นงานจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

โมดูล

โลหะเครื่องประดับ

โลหะที่เป็นวัตถุดิบในการสร้างตัวเรือนเครื่องประดับ ด้วยกระบวนการขึ้นรูปต่างๆ เช่น การเคาะ ตี รีด หล่อ ตัวเรือน

วิทยากร

นายอาทิตย์ กองแก้ว

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ งานเจียระไนอัญมณี

นายภูมิศักดิ์ แก้วพระเกียรติ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โลหะเครื่องประดับ

นายธีรวุฒิ ไพศาลนันทน์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ งานสร้างต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

นายนัฐวัฒน์ โลหะนำเจริญ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ งานสร้างต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

นายอุดม ขวัญสงค์

วิทยากรผู้เชียวชาญ งานเครื่องถม

นายปราโมทย์ เขาเหิน

วิทยากรผู้เชียวชาญ งานถักทอ

นายจินต์จิ สหรัตนพันธ์

วิทยากรผู้เชียวชาญ การออกแบบชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์

นายจิรพงศ์ สมนึก

วิทยากรผู้เชียวชาญ การออกแบบชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์

นางพนิดา สมบูรณ์

วิทยากรผู้เชียวชาญ งานลงยาสี

นายสุขสันต์ ประเสริฐ

วิทยากรผู้เชียวชาญ การกัดต้นแบบเครื่องประดับ

นายเผด็จ ภูอากาศ

วิทยากรผู้เชียวชาญ งานเจียระไนอัญมณี

นายสุรัตน์ ชื่นชม

วิทยากรผู้เชียวชาญ งานเจียระไนอัญมณี

นายสุรเดช หวังเจริญ

วิทยากรผู้เชียวชาญ งานวิเคราะห์ประเมินอัญมณี

นาย พีระพล คล้ายณรงค์

วิทยากรด้าน กลไกการจับยึด

นายเชิดชัย เอี่ยมเผาจีน

วิทยากรด้าน งานประกอบ

นายชูชาติ ม่วงกล้ำ

วิทยากรรับเชิญ

นายวิเชียร มหาวัน

วิทยากรรับเชิญ

นายอนุรัตน์ เขมานิฏฐาไท

วิทยากรรับเชิญ

นายอภิเษก นรินทร์ชัยรังษี

วิทยากร

นายบุรินทร์ รุ่งเครือ

วิทยากร

นายธนาวรรธน์ หล่อประโคน

วิทยากร

นางสาวจิตวดี ระวิวงษ์

วิทยากร

นายธีรวัฒน์ แซ่ขวย

วิทยากร

นายประดิษฐ เรืองสุวรรณ

วิทยากร

นายธนกฤต เผ่าเวียงคำ

วิทยากร

นายธเนตร สวนเศรษฐ

วิทยากร

นายวิรัตน์ ศิลา

วิทยากร

นายจิระศักดิ์ สร้อยคำ

วิทยากร

นายคุณาวุฒิ บุตรเมืองปัก

วิทยากร

นายคำหล้า แก้วสุทธา

วิทยากร

นายจักรกริช ศรียางนอก

วิทยากร

นายเมฆินทร์ เกาะกาใต้

วิทยากร

นายวีระวงษ์ ขุนทองศรีสุข

วิทยากร

นายพีระพล สุขเจริญ

วิทยากร

นายสุทธ์ไชย โพธิ์สามต้น

วิทยากร

นายธเนศ อัศวกาญจนกิจ

วิทยากร

นายคมธนู ยงยุทธตระกูล

วิทยากร