ผู้สอน

นายภูมิศักดิ์ แก้วพระเกียรติ

ตำแหน่ง

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โลหะเครื่องประดับ

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์การทำงาน

 • เป็นอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (2555-2561)
 • เป็นที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์ตาเบรียลแห่งประเทศไทย (2556-2561)
 • เจ้าของธุรกิจสถานเสริมความงามทับทิม โดยเปิดให้บริการ นวดหน้า กำจัดขน และทำผม
 • เจ้าของธุรกิจ morpoom studio โดยเปิดให้บริการด้านงานเครื่องประดับและทำโลหะอัดประสาน

ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ/ความถนัด

 • มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างโลหะอัดประสาน
 • มีความเชี่ยวชาญขึ้นรูปเครื่องประดับด้วยวัสดุโลหะอัดประสาน
 • มีความเชี่ยวชาญเรื่องวิเคราะห์อัญมณี
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านยาแผนโบราณ
 • มีความเชี่ยวชาญด้านเวชสำอาง
 • มีความเชี่ยวชาญการผสมโลหะชนิดต่างๆเพื่อสร้างเครื่องประดับ
 • มีความเชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการผลิตแปรรูปโลหะอัดประสาน
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการทำสีโลหะต่างๆ

Q&A