คอร์สเรียน

หน้าหลัก /

คอร์สเรียน

คอร์สเรียน

Course categories
Free

การออกแบบร่างแบบเครื่องประดับ

Free

การเขียนแบบเครื่องประดับ

Free

การเขียนลายไทยในงานเครื่องประดับ

Free

การลงสีในแบบงานเครื่องประดับ

Free

การเตรียมโลหะเพื่องานรูปพรรณ

Free

การเคาะขึ้นรูปพรรณโลหะ

Free

การสร้างชิ้นส่วนโลหะร้อยมัดประกอบ

Free

การสร้างชิ้นส่วนโลหะจัดเรียงประกอบ

Free

การขึ้นรูปพรรณแว็กซ์

Free

การแกะและเติมแต่งรายละเอียดรูปพรรณแว็กซ์

Free

การประดับอัญมณีแบบหนามเตย

Free

การประดับอัญมณี แบบไข่ปลา

Free

การประดับอัญมณีแบบหุ้มขอบ

Free

การประดับอัญมณีแบบไร้หนาม

Free

การเลื่อยและฉลุลายโลหะ

Free

การประยุกต์ลายไทยเพื่อการออกแบบ

Free

ความรู้ทั่วไปของการแกะสลักลวดลายโลหะ

Free

การสร้างชิ้นงาน

Free

งานแต่งประกอบ

« » page 1 / 2