ผู้สอน

นายเชิดชัย เอี่ยมเผาจีน

ตำแหน่ง

วิทยากรด้าน งานประกอบ

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

  • จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเครื่องประดับอัญมณี จากสถาบันอาชีวะศึกษา ปี ๒๕๕๗ รุ่นที่๑

ประสบการณ์ด้านการสอน

  • อาจารย์สอนวิชาชีพเครื่องประดับอัญมณี ปวช..กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลอง
  • อาจารย์สอนวิชาชีพเครื่องประดับอัญมณี ปวส.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
  • อาจารย์สอนวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Q&A