รูปพรรณโลหะเชิงอนุรักษ์

Free

งานกัดต้นแบบเครื่องประดับ

Free

งานเจียระไนเหลี่ยมเงาพลอย

Free

งานโกลนแต่งรูปทรงพลอย

Free

ความรู้เรื่องพลอย

Free

กลไกการจับยึด

Free

งานแต่งประกอบ

Free

การสร้างชิ้นงาน

Free

ความรู้ทั่วไปของการแกะสลักลวดลายโลหะ

Free

การประยุกต์ลายไทยเพื่อการออกแบบ

Free

การเลื่อยและฉลุลายโลหะ

Free

การประดับอัญมณีแบบไร้หนาม

Free

การประดับอัญมณีแบบหุ้มขอบ

Free

การประดับอัญมณี แบบไข่ปลา

Free

การประดับอัญมณีแบบหนามเตย

« » page 1 / 2