ผู้สอน

นายวีรยุทธ ประกอบการ

ตำแหน่ง

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะอัญมณี สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์การทำงาน

 • MAKER MEND (THAILAND) Bangkok – Thailand Supervisor Design &
 • บริษัท อินเตอร์คอนทิเนนทัล จิวเวลรี่ เเมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
 • บริษัท GEME JEWEL GRUP เป็นผู้บริหารและผู้จัดการดูแลจัดการภายในองค์กร

ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ/ความถนัด

 • มีความเชี่ยวชาญในทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านเขียนแบบด้วยโปรแกรม
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตต้นแบบแม่พิมพ์เครื่องประดับ
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องประดับ
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม CAD และโปรแกรม Matrix
 • มีความเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของงานเครื่องประดับ
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจด้านจิวเวอรี่
 • มีความเชี่ยวชาญด้าน Jewelry Production ทุกกระบวนการผลิต

Q&A