ผู้สอน

นายธนกฤต เผ่าเวียงคำ

ตำแหน่ง

วิทยากร

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาคเอกชน

 • 2522-2553 บริษัทบิวตี้เจมส์แฟคตอรี่ จำกัด ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • 2554-2556 บริษัท คีย์เจมส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด  ตำแหน่งรองผู้จัดการโรงงาน
 • 2556-2558 บริษัท ตองดีไซน์ จำกัด ตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน
 • 2559- ปัจจุบัน รับผลิตงานในนาม ..บริษัท..N.K…Jewelry จำกัด

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาคเอกชน

 • 2522-2553 บริษัทบิวตี้เจมส์แฟคตอรี่ จำกัด ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • 2554-2556 บริษัท คีย์เจมส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด  ตำแหน่งรองผู้จัดการโรงงาน
 • 2556-2558 บริษัท ตองดีไซน์ จำกัด ตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน
 • 2559- ปัจจุบัน รับผลิตงานในนาม ..บริษัท..N.K…Jewelry จำกัด

ผลงาน

 • ผลิตงานให้ลูกค้าประกวดโอท๊อปแม่สอนระดับ5ดาว
 • ออกแบบงานประกวดพร้อม ผลิตที่จ.สุโขทัย ชื่อชิ้นงานพระปรางสามยอด ได้รับรางวัล 1 ใน5
 • ร่วมผลิตงาน แหวน กำไลแขน สังวานสระพายไหล่ ต่างหู ประเทศออสเตรีย
 • ผลิตสร้อยสังวาน กำไลข้อมือ งานส่งประกวดที่ประเทศฮ่องกง

ใบรับรองทางวิชาชีพ

 • ตรวจประเมินความสอดคล้องของข้อสอบสาขาช่างขึ้นต้นแบบเครื่องประดับแว็กซ์ 4 ระดับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มศว. พ.ศ.2558
 • ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาโครงสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานฯ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี พ.ศ 2559
 • ที่ปรึกษาในการประเมินคุณภาพด้านชิ้นงาน สำหรับประกอบการทำโครงการพิเศษ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง พ.ศ.2562

ประสบการณ์งานบริการสังคม

 • อนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ) ปี 2561
 • อนุกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 1 วาระ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • กรรมการบริหารสมาคมช่างทองไทย ตำแหน่งอุปนายกสมาคมช่างทองไทย คนที่ 2

ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ/ความถนัด

 • การแกะแว็กซ์ด้วยมือ
 • การเรียงโลหะประกอบสร้อย

 

Q&A