ผู้สอน

นางพนิดา สมบูรณ์

ตำแหน่ง

วิทยากรผู้เชียวชาญ งานลงยาสี

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาคเอกชน

 • ผู้ค้าหัตถกรรมไทยระหว่างประเทศ (ฝรั่งเศส แคนาดา อินเดีย ญี่ปุ่น ดูไบ)
 • เจ้าของธุรกิจเครื่องลงยาราชาวดี

 

ประสบการณ์ด้านการสอน

 • วิทยากรสอนพิเศษแกะสลักไม้ตะเคียน เรือนจำคลองเปรม
 • สอนพิเศษปั้นปูนสด แดน3 กองงานช่างศิลป์เรือนจำคลองเปรม
 • เป็นวิทยากรให้กับสมาคมช่างทองไทย
 • เป็นวิทยากรให้กับคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประสบการณ์ทำงานหน่วยภาครัฐ

 • ครูช่างศิลปหัตถกรรมปี ๒๕๖๕ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย
 • กรรมการสถานศึกษา กศน. เขตวังทองหลาง
 • กรรมการ สมาคมช่างทองไทย
 • รองประธานสหกรณ์ส่งเสริมหัตถกรรมชุมชน

 

ผลงาน

 • ผู้ค้าหัตถกรรมไทยระหว่างประเทศ
 • กรรมการคลังปัญญาผู้สูงอายุ
 • กรรมการสมาคมช่างทองไทย
 • เครื่องยาราชาวดี.
 • ได้รับรางวัล OTOP 4 ดาว ปี 2559 จากสำนักงานเขตวังทองหลาง
 • ได้รับรางวัล OTOP 5 ดาว ปี 2562 จากสำนักงานเขตวังทองหลาง
 • ได้รับรางวัลระดับ Platinum จาก บางกอกแบรนด์
 • ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในฐานะเจ้าของภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สาขาศิลปกรรม (ด้านอัตถกรรม) จากสำนักงานเขตวังทองหลาง
 • ผลิตภัณฑ์/สินค้าดีเด่น กศน. พรีเมี่ยม อันดับ 2 จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร
 • ร่วมแสดงผลงาน ในงานศิลปาชีพทอใจ วิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี ณ อิมแพค เมืองทองธานี

 

ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ/ความถนัด

 • ความเชี่ยวในการลงยาสีร้อนแบบโบราณ
 • ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องประดับลงยาราชาวดี
 • ความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการลงยาสีร้อน
 • ความเชี่ยวชาญการค้าระหว่างประเทศ

 

 

 

Q&A