ผู้สอน

นายอภิเษก นรินทร์ชัยรังษี

ตำแหน่ง

วิทยากร

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

 • ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออแบบเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรมสากล  มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ (เพาะช่าง)

ผลงาน

 • Owner and Designer of APISEK STUDIO
 • Thai Jewelry Designers showcase 2015 by DITP
 • Conference international GEMS and Jewelry by GIT 2016
 • Department of Jewelry Design, Silpakorn University-Thailand, to exhibit, Curated by Prof.G.Gastalai, ITS Santa Giulia, Bresoia ITALY, 23-24 May 2017
 • Exhibition TFTO by DITP, Osaka Japan 2018
 • Designer room’s 2019-2020 by DITP
 • Standard SME Start up award 4th Gems and Jewelry business group
 • Thai BIJOUX Showcase in China, Kunming China by DITP
 • Thai-China Fashion products “Chengdu fashion Week” 2021 by DITP
 • PHUKET GEMS & JEWELRY FEST by Bangkok 2021
 • การออกแบบเครื่องประดับขั้นสูง จาก  GIT  2016
 • เจียระไนพลอย โดย ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
 • รางวัลมาตรฐาน SME Start Up ครั้งที่ 4 , 2020  (APISEK STUDIO)  โดย สสว.  OSMEP
 • Bling โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบไทยสู่ตลาดจีน 2021

Q&A