ผู้สอน

นายบุรินทร์ รุ่งเครือ

ตำแหน่ง

วิทยากร

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  • คณะวิจิตรศิลป์ (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาคเอกชน

  • ...บริษัทอาร์เอสโปรโมชั่น 1992
  • ...บริษัทมีเดียออฟมีเดียร์ จำกัด (มหาชน)
  • ..บริษัทดาราวีดีโอ จำกัด
  • ...สถาบันกรุงเทพอัญมณีศาสตร์
  • ..บริษัทมิลเลนเนียมดีไซด์ จำกัด
  • ..บริษัทจิออริ จิวเวลรี่ จำกัด

ประสบการณ์ด้านการสอน

  • สถาบันกรุงเทพอัญมณีศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผลงาน

- artdirector music videos บริษัทอาร์เอสโปรโมชั่น จำกัด

- ออกแบบเครื่องประดับให้กับห้างร้านและบริษัทจิวเวลรี่ ทั่วไป

- certificate หลักสูตร industrial area jewellery and design Bangkok and Institute of Geological Sciences......

Q&A