ผู้สอน

อาจารย์สง่า อนุศิลป์

ตำแหน่ง

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญงานสลักดุน

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

  • ปวช.วิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
  • ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะ วิทยาเขตเพาะช่าง คณะหัตถกรรมวิชาเอกเครื่องโลหะ
  • ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง คณะศิลปกรรม วิชาเอกเครื่องโลหะรูปพรรณ

ประสบการณ์การทำงาน

  •   2534 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาเครื่องประดับอัญมณีและโลหะรูปพรรณวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ/ความถนัด

  • เชี่ยวชาญด้านการเคาะขึ้นรูปโลหะ
  • เชี่ยวชาญในด้านการสลักดุนงานเครื่องโลหะ
  • เชี่ยวชาญในการออกแบบลวดลายงานสลักดุน
  • เชี่ยวชาญในงานเครื่องถมเงินถมทอง
  • เชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องประดับไทยโบราณ

Q&A