ผู้สอน

นายประดิษฐ เรืองสุวรรณ

ตำแหน่ง

วิทยากร

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาคเอกชน

 • 2511 ฝึกทำทองรูปพรรณ ที่ตลาดบ้านหม้อ
 • 2517 รับทำงานเหมาชิ้น อยู่ซอยปราโมทย์ ถนนสุรวงศ์
 • 2519 รับทำงานเหมาชิ้น อยู่เซนต์หลุยส์ ซอย3 ถนนสาทรใต้.
 • 2521 รับทำงานเหมาชิ้น อยู่สีลม
 • 2529-2535 บริษัท จีพีซี ครีเอชั่น จำกัด (บางพลัด) ตำแหน่งนายช่างใหญ่
 • 2536-2558 บริษัท เมี่ยนเต็ก จิวเวลรี่ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ตำแหน่งนายช่างใหญ่
 • 2559-ปัจจุบัน รับงานอิสระ

ประสบการณ์ด้านการสอน

 • อาจารย์สอนหลักสูตร ช่างรูปพรรณพื้นฐาน ณ.ศูนย์การเรียนรู้อัญมณีเครื่องประดับ อ.แม่สอด จ.ตาก
 • เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องประดับ ณ กาจนาภิเษก

ผลงาน

 • ผลิตงานต่างหูฉลุลวดลายประดับเพชร
 • ผลิตงานเข็มกลัดงานฉลุลวดลายประดับเพชร
 • งานเข็มฉลุลวดลายฝังเพชรไร้หนาม
 • สร้อยข้อมือ ฝังพลอยกะเปาะเหลี่ยม สร้อยข้อมือ มัดตรง  สร้อยข้อมือ มัดข้าง
 • งานเข็มกลัด ดัดโครง เรียงกระเปาะ ฝังไพลิน
 • งานเข็มกลัดดอกไม้ไร้หนาม ดัดกลีบใบฝังโกเมน

ประสบการณ์งานบริการสังคม

 • อนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • กรรมการรับรองหลักสูตร ปวช. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
 • กรรมการบริหารสมาคมช่างทองไทย ตำแหน่งอุปนายกสมาคม
 • กรรมการเครื่องประดับงานศิลป์เพื่อแผ่นดินไทย
 • กรรมการชมรมวิชาชีพช่างจิวเวลรี่ไทย
 • งานอบรมขึ้นรูปพรรณด้วยโลหะเบื้องต้น สัมมนากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้เข้าการทดสอบสมรรนะวิชาชีพการฝังอัญมณี
 • งานอบรมขึ้นรูปพรรณด้วยโลหะเบื้องต้น โดยสมาคมช่างทองไทย

ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ/ความถนัด

 • การขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับโลหะด้วยการทำมือ
 • งานเทคนิคโบราณ

Q&A