ผู้สอน

นายธนาวรรธน์ หล่อประโคน

ตำแหน่ง

วิทยากร

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

 • สำนักงานช่างสิบหมู่.
 • เขียนลายรดน้ำในโบสถ์วัดไตรมิตรวิทยาราม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ประสบการณ์ด้านการสอน

 • สอนงานปั้นแก่นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาดูงานในสำนักงานช่างสอบหมู่

ผลงาน

 • โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา
 • เขียนลายรดน้ำในโบสถ์วัดไตรมิตรวิทยาราม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
 • เขียนลายรดน้ำในโบสถ์ วัดศรีวงคำ จ.พะเยา
 • ปั้นพญานาคราวบันไดรอยพระพุทธบาท เขาวงพระจันทร์ จ.ลพบุรี
 • เรือสุพรรณหงส์ จำลอง งาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
 • จัดทำพิมพ์ยอดบัวหุ้มทองคำที่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ปั้นพระพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ปฏิสถาน จ.อยุธยา

ประสบการณ์งานบริการสังคม

 • เขียนรูปในโบสถ์วัดพระใหญ่
 • แกะสลักเทียนพรรษาวัดโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
 • แกะสลักเทียนพรรษา วัดไทรโยง บ้านตะลุงเก่า ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
 • ปั้นตราสัญลักษณ์หน่วยงานบริการประโคนชัย
 • งานช่างทอง

Q&A