ผู้สอน

นายคำหล้า แก้วสุทธา

ตำแหน่ง

วิทยากร

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาคเอกชน

 • 2509 ร้านทำทอง ลิ้ม ติน อา (สะพานเหล็ก)
 • 2515-2523 บริษัท ฮ่องกงบิวตี้เจมส์ จำกัด  ตำแหน่งช่างฝังพลอยและแกะลาย
 • 2523-2524 บริษัท โมลิม จำกัด (ประเทศซาอุดิอาระเบีย) ตำแหน่งช่างฝังพลอย
 • 2524-2530 บริษัท บิวตี้เจมส์ จำกัด  ตำแหน่ง อาจารย์สอนฝังพลอย
 • 2534-2536 บริษัท แพรนด้าจิวเวลรี่ จำกัด   ตำแหน่ง ผู้บริหาร แผนกซ่อมงาน
 • 2541-2549 บริษัท ชุ้นจิวเวลรี่ จำกัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • ปัจจุบัน เกษียณจากงานแล้ว แต่ยังให้คำปรึกษา- แนะนำลูกศิษย์ หรือหน่วยงาน องค์กร ที่มาขอความรู้

ประสบการณ์งานวิชาการ

 • อาจารย์สอนงาน ช่างฝังพลอยบริษัท บิวตี้เจมส์ จำกัด ระยะเวลา 5 ปี
 • อาจารย์สอนงานฝังพลอย บริษัท อานีล่า จำกัด
 • ครูฝึกงานประดับอัญมณี นักศึกษาปริญญาตรี (กาญจนาภิเษก วิทยาลัยช่างทองหลวง)
 • คณะกรรมการจัดการศึกษา หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชา เครื่องประดับอัญมณีสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน         หูตึง หูหนวก 20 กุมภาพันธ์ 2550 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
 • วิทยากรหลักงานประดับอัญมณี (สังกัดชมรมช่างเครื่องประดับไทย)
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตรงานประดับอัญมณี (โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม)
 • ครูฝึกหลักสูตรประดับอัญมณี (ศูนย์ฝึกอบรมนิคมอัญธานี)

ผลงาน

 • งานฝังไข่ปลาเข็มกลัดเพชร
 • งานฝังไข่ปลาต่างหูเพชร

ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ/ความถนัด

 • การประดับอัญมณีแบบไข่ปลา
 • การฝังไข่ปลาสำเร็จรูป(ไข่ปลาหล่อ)
 • การฝังไข่ปลาสด(ขึ้นมือ)

Q&A