ผู้สอน

นายธเนศ อัศวกาญจนกิจ

ตำแหน่ง

วิทยากร

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

 • เตรียมอุดมดนตรี สาขาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประสบการณ์ด้านการสอน

 • อาจารย์สอนกีต้า โรงเรียนดนตรีคตีพัฒน์
 • ร่วมก่อตั้ง TEPCA “Thailand engraver studio
 • วิทยา วิชา ลงยาสีเย็น ศูนย์ฝึกอบรม สมาคมช่างทองไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • Hand engraving
 • Hot enameling
 • Cold enameling
 • การลับสิ่ว
 • การใช้งานเหล็กแกะ

ผลงาน

 • Scrollwork ensemble.
 • Blossom de Thai
 • Stealth Assassin
 • Meeting of the Emperors
 • Magic Hands op11

 

 

Q&A