ผู้สอน

นายจิระศักดิ์ สร้อยคำ

ตำแหน่ง

วิทยากร

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาคเอกชน

  • 2536-2541 บริษัท จิวเวลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล แมนูแฟคเทอริ่ง จำกัด ตำแหน่งช่างพิมพ์
  • 2542-2548  บริษัท SADE Is Mounting Jewelley  เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ตำแหน่ง ช่างแกะแว็กซ์
  • 2555-2558  โรงเรียนฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ   อาจารย์สอน คอร์ส เรียนแกะแว็กซ์
  • 2559-ปัจจุบัน เปิดสอนคอร์สเรียนแกะแว็กซ์ของตนเอง รับทำงานให้กับ DER MOND Jewelry และรับงานอิสระ

ประสบการณ์ด้านการสอน

วิทยากรสาธิตงาน การแกะแว็กซ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาคมช่างทองไทย ในงานBangkok Gems & Jewelry Fair  ครั้งที่ 62 (2561)

ผลงาน

  • รูปพรรณแว็กซ์แหวน
  • รูปพรรณแว็กซ์ก้านแหวน ก้านดอกไม้
  • รูปพรรณแว็กซ์ต่างหู

ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ/ความถนัด

  • งานขึ้นรูปพรรณแว็กซ์

Q&A