ผู้สอน

นายธเนตร สวนเศรษฐ

ตำแหน่ง

วิทยากร

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาคเอกชน

 • 2532-2537....เริ่มทำงานที่บริษัท แอนนาเดียเจมส์ จำกัด ตำแหน่งช่างพิมพ์
 • 2533-2537 บริษัท เจทีซี จำกัด ตำแหน่ง ช่างพิมพ์
 • 2540-2542 บริษัท คาราติ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำแหน่งช่างพิมพ์
 • 2542-2544 บริษัท ที.เอ็ม.เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด ตำแหน่งช่างขึ้นมือแพลตินั่ม งานลวด
 • 2544-2546 บริษัท พรีเมียร์จิวเวอรี่แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด ตำแหน่ง หัวหน้าช่างตัวเรือน
 • 2546-2548 บริษัท อิมพีเรียล จิวเวลรี่ จำกัด ตำแหน่งหัวหน้าช่างพิมพ์
 • 2548-2550 บริษัท ชาร์ลเอ็ดเวิร์ด จำกัด ตำแหน่งหัวหน้าช่างพิมพ์
 • 2551-2553 บริษัท ซาราฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำแหน่งช่างพิมพ์ ช่างขึ้นแว็กซ์
 • 2553-2563 บริษัท ชาติล่า (กรุงเทพ) จำกัด ตำแหน่งช่างขึ้นมือ แต่งประกอบ ทำแว็กซ์
 • 2564-ปัจจุบัน รับงานอิสระ ทำงานที่บ้าน

ประสบการณ์ด้านการสอน

 • วิทยากรโครงการ พัฒนาบุคลากรด้านองค์ความรู้งานรูปพรรณการขัดแต่งชิ้นงานและชุบเคลือบผิวชิ้นงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผลงาน

 • การมัดสร้อยข้อมือ กระเปาะเหลี่ยม แบบมัดตรง
 • การมัดสร้อยข้อมือ กระเปาะเหลี่ยม แบบมัดข้าง

ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ/ความถนัด

 • ขึ้นรูปตัวเรือนโลหะ
 • งานช่างพิมพ์
 • งานมัดประกอบสร้อย

Q&A