รูปพรรณโลหะเครื่องประดับ

Free

กลไกการจับยึด

Free

งานแต่งประกอบ

Free

การเลื่อยและฉลุลายโลหะ

Free

การสร้างชิ้นส่วนโลหะจัดเรียงประกอบ

Free

การสร้างชิ้นส่วนโลหะร้อยมัดประกอบ

Free

การเคาะขึ้นรูปพรรณโลหะ

Free

การเตรียมโลหะเพื่องานรูปพรรณ

Free

การสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

Free

งานเจียระไนหลังเบี้ย

Free

งานโลหะอัดประสาน

Free

ความรู้ทั่วไปของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

Free

งานกัดต้นแบบเครื่องประดับ

Free

งานเจียระไนเหลี่ยมเงาพลอย

Free

งานโกลนแต่งรูปทรงพลอย

Free

ความรู้เรื่องพลอย

Free

กลไกการจับยึด

Free

งานแต่งประกอบ

Free

การสร้างชิ้นงาน

Free

ความรู้ทั่วไปของการแกะสลักลวดลายโลหะ

Free

การประยุกต์ลายไทยเพื่อการออกแบบ

Free

การเลื่อยและฉลุลายโลหะ

« » page 1 / 2