หล่อโลหะรูปพรรณ
Free

การออกแบบร่างแบบเครื่องประดับ

Free

การเขียนแบบเครื่องประดับ

Free

การเขียนลายไทยในงานเครื่องประดับ

Free

การลงสีในแบบงานเครื่องประดับ

Free

การเตรียมโลหะเพื่องานรูปพรรณ

Free

การเคาะขึ้นรูปพรรณโลหะ

Free

การสร้างชิ้นส่วนโลหะร้อยมัดประกอบ

Free

การสร้างชิ้นส่วนโลหะจัดเรียงประกอบ

Free

การขึ้นรูปพรรณแว็กซ์

Free

การแกะและเติมแต่งรายละเอียดรูปพรรณแว็กซ์

Free

การประดับอัญมณีแบบหนามเตย

Free

การประดับอัญมณี แบบไข่ปลา

Free

การประดับอัญมณีแบบหุ้มขอบ

Free

การประดับอัญมณีแบบไร้หนาม

Free

ประเมินความพึงพอใจ และ ออกใบประกาศนียบัตร  การออกแบบด้วยการวาดเขียน

Free

ประเมินความพึงพอใจ และ ออกใบประกาศนียบัตร รูปพรรณโลหะเครื่องประดับ

Free

การเลื่อยและฉลุลายโลหะ

Free

ประเมินความพึงพอใจ และ ออกใบประกาศนียบัตร เรื่องเครื่องประดับอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ

Free

ประเมินความพึงพอใจ และ ออกใบประกาศนียบัตร รูปพรรณแว็กซ์

Free

การประยุกต์ลายไทยเพื่อการออกแบบ

« » page 1 / 3

ใบรับรองได้รับการอนุมัติแล้ว