เจียระไนอัญมณี

Free

งานเจียระไนเหลี่ยมเงาพลอย

Free

งานโกลนแต่งรูปทรงพลอย

Free

งานกัดต้นแบบเครื่องประดับ

Free

งานเจียระไนเหลี่ยมเงาพลอย

Free

งานโกลนแต่งรูปทรงพลอย

Free

ความรู้เรื่องพลอย

Free

กลไกการจับยึด

Free

งานแต่งประกอบ

Free

การสร้างชิ้นงาน

Free

ความรู้ทั่วไปของการแกะสลักลวดลายโลหะ

Free

การประยุกต์ลายไทยเพื่อการออกแบบ

Free

การเลื่อยและฉลุลายโลหะ

Free

การประดับอัญมณีแบบไร้หนาม

Free

การประดับอัญมณีแบบหุ้มขอบ

Free

การประดับอัญมณี แบบไข่ปลา

Free

การประดับอัญมณีแบบหนามเตย

« » page 1 / 2