รูปพรรณโลหะเครื่องประดับ
Free

การเตรียมโลหะเพื่องานรูปพรรณ

Free

การเคาะขึ้นรูปพรรณโลหะ

Free

การสร้างชิ้นส่วนโลหะร้อยมัดประกอบ

Free

การสร้างชิ้นส่วนโลหะจัดเรียงประกอบ

Free

ประเมินความพึงพอใจ และ ออกใบประกาศนียบัตร รูปพรรณโลหะเครื่องประดับ

Free

การเลื่อยและฉลุลายโลหะ

Free

งานแต่งประกอบ

Free

กลไกการจับยึด

ใบรับรองได้รับการอนุมัติแล้ว