รูปพรรณแว็กซ์
Free

การขึ้นรูปพรรณแว็กซ์

Free

การแกะและเติมแต่งรายละเอียดรูปพรรณแว็กซ์

Free

ประเมินความพึงพอใจ และ ออกใบประกาศนียบัตร รูปพรรณแว็กซ์

ใบรับรองได้รับการอนุมัติแล้ว