ประดับอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ
Free

การประดับอัญมณีแบบหนามเตย

Free

การประดับอัญมณี แบบไข่ปลา

Free

การประดับอัญมณีแบบหุ้มขอบ

Free

การประดับอัญมณีแบบไร้หนาม

Free

ประเมินความพึงพอใจ และ ออกใบประกาศนียบัตร เรื่องเครื่องประดับอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ

ใบรับรองได้รับการอนุมัติแล้ว