เจียระไนอัญมณี
Free

งานโกลนแต่งรูปทรงพลอย

Free

งานเจียระไนเหลี่ยมเงาพลอย

Free

ประเมินความพึงพอใจ และ ออกใบประกาศนียบัตร เจียระไนอัญมณี

ใบรับรองได้รับการอนุมัติแล้ว