นายบุรินทร์ รุ่งเครือ

คณาจารย์ /

นายบุรินทร์ รุ่งเครือ

2นายบุรินทร์

นายบุรินทร์ รุ่งเครือ

ตำแหน่ง :

วิทยากร

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

ประวัติการศึกษา

  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  • คณะวิจิตรศิลป์ (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาคเอกชน

  • …บริษัทอาร์เอสโปรโมชั่น 1992
  • …บริษัทมีเดียออฟมีเดียร์ จำกัด (มหาชน)
  • ..บริษัทดาราวีดีโอ จำกัด
  • …สถาบันกรุงเทพอัญมณีศาสตร์
  • ..บริษัทมิลเลนเนียมดีไซด์ จำกัด
  • ..บริษัทจิออริ จิวเวลรี่ จำกัด

ประสบการณ์ด้านการสอน

  • สถาบันกรุงเทพอัญมณีศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผลงาน

– artdirector music videos บริษัทอาร์เอสโปรโมชั่น จำกัด

– ออกแบบเครื่องประดับให้กับห้างร้านและบริษัทจิวเวลรี่ ทั่วไป

– certificate หลักสูตร industrial area jewellery and design Bangkok and Institute of Geological Sciences……

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง :