นายเชิดชัย เอี่ยมเผาจีน

คณาจารย์ /

นายเชิดชัย เอี่ยมเผาจีน

P1023090.00_03_05_03.Still001 (3)

นายเชิดชัย เอี่ยมเผาจีน

ตำแหน่ง :

วิทยากรด้าน งานประกอบ

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

ประวัติการศึกษา

  • จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเครื่องประดับอัญมณี จากสถาบันอาชีวะศึกษา ปี ๒๕๕๗ รุ่นที่๑

ประสบการณ์ด้านการสอน

  • อาจารย์สอนวิชาชีพเครื่องประดับอัญมณี ปวช..กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลอง
  • อาจารย์สอนวิชาชีพเครื่องประดับอัญมณี ปวส.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
  • อาจารย์สอนวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง :