นายสุทธ์ไชย โพธิ์สามต้น

คณาจารย์ /

นายสุทธ์ไชย โพธิ์สามต้น

นายสุทธ์ไชย โพธิ์สามต้น

นายสุทธ์ไชย โพธิ์สามต้น

ตำแหน่ง :

วิทยากร

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

ประวัติการศึกษา

 • วิทยาเทคนิคนครสวรรค์ สาขา อิเล็คทรอนิคอุตสาหกรรม
 • ผ่านการอบรมการเขียนลายไทย ประวัติศาสตร์ศิลป ในศูนย์ศิลปาชีพเกาะเก็ด
 • ผ่านการ Training กับ Andrew Biggs master engraver ผู้เชี่ยวชาญการแกะสลักโลหะจากองค์กรFEGA(Firearms Engravers Guild of America) Mr. Andrew Biggs master engraverในหัวข้อtool,techniques,training
 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี)และสาขาช่างเครื่องประดับ(รูปพรรณ)

ประสบการณ์ด้านการสอน

 • วิทยากร ให้กับ GIT (สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เกี่ยวกับการแกะสลักโลหะขั้นพื้นฐานและระดับกลาง
 • วิทยากร ให้กับกรมพัฒนาฝีมีแรงงาน จังหวัดน่าน ในหัวข้อการแกะสลักโลหะเงินขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการการตัดสิน OPC (OTOP Product champion)
 • วิทยากร ให้กับสมาคมช่างทองไทยเกี่ยวกับการลงยาสีเย็น
 • วิทยากร ให้ช่างวิทยาลัยกาญจนาภิเษก ช่างทองหลวง

ความเชี่ยวชาญ

 • การแกะลวดลายโลหะ
 • การลงยาสี
 • การแกะสลักด้ามมีด ไฟแช็ค เทคนิกการฝังโลหะ
 • แกะสลักเครื่องประดับเงิน
 • การใช้งานเครื่องแกะลาย เครื่องลับสิ่ว

ผลงาน

 • แกะสลักกรรไกรตัดเปิดงาน Bangkok jam ๒๐๑๘ ด้วยเทคนิคการฝังโลหะมีค่า
 • แกะสลักด้ามมีด
 • แกะสลักไฟแช็ก
 • แกะสลักตัวหนังสือพร้อมแกะนูนต่ำ

 

 

 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง :