นายวิรัตน์ ศิลา

คณาจารย์ /

นายวิรัตน์ ศิลา

9นายวิรัตน์

นายวิรัตน์ ศิลา

ตำแหน่ง :

วิทยากร

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาคเอกชน

  • 2535-2539 เริ่มเข้าทำงานที่โรงงานเครื่องประดับ(ไม่ระบุชื่อ)  ถนนจอมทอง กรุงเทพ ในตำแหน่งช่างพิมพ์
  • 2543-2545 ทำงานที่โรงงานเครื่องประดับ ตรงสี่แยกมไหสวรรย์ ตำแหน่งช่างพิมพ์ ขึ้นตัวเรือน
  • 2546-2555 ทำงานที่บริษัทผลิตเครื่องประดับ ของคุณกฤษดา ซ.เจริญกรุง77 ในตำแหน่งช่างพิมพ์ และขึ้นแว็กซ์.
  • 2556- ปัจจุบัน รับงานอิสระ ทำงานที่บ้าน

ประสบการณ์ด้านการสอน

  • สอนการขึ้นรูปตัวเรือนงานโลหะเครื่องประดับให้เด็กฝึกงานช่วง ปี 2551-2553

ผลงาน

  • ผลิตงานแหวนเพชรเรียงกระเปาะพลอยล้อมเพชร
  • ผลิตงานเข็มกลัด ดัดโครง เรียงกระเปาะพลอย
  • ผลิตงานเข็มกลัดดอกไม้ไร้หนาม ดัดรูปหรือดัดกลีบใบ

ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ/ความถนัด

  • งานตัวเรือนขึ้นมือ
  • ทำพิมพ์งานที่มีลักษณะอ่อนช้อย ถนัดทำพวกกลีบดอกไม้ เข็มกลัดดอกไม้

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง :