นายพีระพล สุขเจริญ

คณาจารย์ /

นายพีระพล สุขเจริญ

นายพีระพล สุขเจริญ

นายพีระพล สุขเจริญ

ตำแหน่ง :

วิทยากร

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

ประวัติการศึกษา

 • ปวช.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
 • ปวช.มทร.เพาะช่าง คณะศิลปะไทย แผนกหัตถศิลป์
 • ปริญญษตรี มทร.เพาะช่าง คณะศิลปะไทย แผนกหัตถศิลป์

ประสบการณ์ด้านการสอน

 • วิทยากรสอนพิเศษแกะสลักไม้ตะเคียน เรือนจำคลองเปรม
 • สอนพิเศษปั้นปูนสด แดน3 กองงานช่างศิลป์เรือนจำคลองเปรม

ความเชี่ยวชาญ

 • เขียนแบบ
 • ปั้นปูนสด
 • การจัดองค์ประกอบลายไทยเพื่อการออกแบบ
 • การออกแบบแนวสร้างสรรค์เชิงประยุกต์

ผลงาน

 • ปั้นต้นแบบท้าวเวสสุวรรณ วัดหน้าต่างนอก
 • ฐานรองลูกแก้ว
 • เครื่องทรงฤดูร้อนพระแก้วมรกต
 • ปั้นปูนโบราณ วัดเขียน นนทบุรี
 • แกะสลักไม้ตะเคียน
 • ต้นแบบบาตรน้ำมนต์วัดแหลมทอง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง :