นายปราโมทย์ เขาเหิน

คณาจารย์ /

นายปราโมทย์ เขาเหิน

รูปคุณปราโมทย์งานถักทอ

นายปราโมทย์ เขาเหิน

ตำแหน่ง :

วิทยากรผู้เชียวชาญ งานถักทอ

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

ประวัติการศึกษา

 • ปฐมศึกษา โรงเรียนวัดตลิ่งชัน จังหวัดสุโขทัย
 • มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสวรรค์อนันวิทยาคม จังหวัด สุโขทัย
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพ
 • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) จังหวัดพิษณุโลก

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาคเอกชน

 • ทายาทเจ้าของกิจการบ้านทองสมสมัย

ประสบการณ์ด้านการสอน

 • เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาวิทยาลัยพาณิชยาการสุโขทัย
 • เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

ประสบการณ์ทำงานหน่วยภาครัฐ

 • ถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิคการผลิตผลงานหัตถกรรมในงาน อัตลักษ์แห่งสยามครั้งที่ 6 ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
 • ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) เป็นผู้สืบสานศิลปะหัตกรรมดั่งเดิมสู่ความร่วมสมัย “ทายาทหัตถศิลป์” ประเภทศิลปหัตถกรรมเครื่องโลหะ(ช่างทอง)
 • แสดงผลงานนิทรรศการ “เครื่องประดับศรีสัชนาลัย อัตลักษณ์ภูมิปัญญา หัตถศิลป์ล้ำค่าแห่งสุโขทัย” ศูนย์วิจัยทองคำ

ผลงาน

 • สร้อยคอพร้อมกำไลทองชุด “เกล็ดแก้ว”
 • สร้อยคอคล้องพระลายดอกพิกุลจิ๋ว
 • จี้หยดน้ำฉลุลาย ศิลปะแห่งทองสุโขทัย เครื่องประดับทองลายโบราณ
 • เข็มขัดถักสี่เสาขั้นพิกุลไข่ปลา
 • กำไลดอกพิกุลทอง
 • กระดุมทองประดับพลอยนพเก้า
 • เครื่องประดับทอง ชุดกาญจนาภรณ์
 • ชุดสร้อยคอฉลุลายเครือวัลย์
 • ชุดสร้อยคอมารตี

ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ/ความถนัด

 • งานสลักดุลทองคำ
 • งานถักทอทองคำ
 • เครื่องประดับทองลายโบราณ
 • งานฝังตัวเรือนโบราณ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง :