นายคมธนู ยงยุทธตระกูล

คณาจารย์ /

นายคมธนู ยงยุทธตระกูล

นายคมธนู ยงยุทธตระกูล

นายคมธนู ยงยุทธตระกูล

ตำแหน่ง :

วิทยากร

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต มหาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

ประสบการณ์ด้านการสอน

 • ผู้ช่วยฝึกหัดสอนการสอนลงสีร้อน
 • ผู้ช่วยฝึกสอนการลงยาสีเย็น
 • ผู้ช่วยฝึกการแข่งขันวาดภาพระบายสี
 • ผู้ช่วยฝึกการแข่งขันทักษะทางวิชาการเปิดฟ้า

ความเชี่ยวชาญ

 • แกะสลักโลหะนูนต่ำ
 • การลงยาสี
 • การแกะสลักบนนาฬิกา
 • การฝังโลหะต่างชนิดลงตัวเรือน

ผลงาน

 • วิทยากรสาธิตการแกะสลักโลหะ
 • แกะสลักนาฬิกาข้อมือ โชว์ในงานเดินแบบ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง :