นางสาวจิตวดี ระวิวงษ์

คณาจารย์ /

นางสาวจิตวดี ระวิวงษ์

4นางสาวจิตวดี

นางสาวจิตวดี ระวิวงษ์

ตำแหน่ง :

วิทยากร

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเพาะช่าง พ.ศ.2527

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาคเอกชน

 • พ.ศ.2528 เป็นดีไซเนอร์ให้กับร้านบีบีจู(Bee Bejoux)
 • พ.ศ.2529 เป็นดีไซเนอร์ให้กับสถาบันกรุงเทพอัญมณศิลป์ (Bangkok Jewelry Institute)
 • พ.ศ.2530 เป็นดีไซเนอร์ให้กับบริษัทแอมบาย(Ambuy)
 • พ.ศ.2533 เป็นดีไซเนอร์ให้กับบริษัทแกมม่าครีเอชั่น(Gamma Creations)
 • พ.ศ.2537-ปัจจุบัน เป็นดีไซเนอร์อิสระ(Freelance Designer)
 • พ.ศ.2543 ร่วมเป็นหนึ่งในผู้วิจัยในโปรเจค”The study and development of semi-precious stone jewelry”โดย สกว.(Thailand research Fund)

ประสบการณ์ด้านการสอน

 • พ.ศ.2547 เป็นอาจารย์สอนออกแบบเครื่องประดับที่สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย (Asian Institute of Gemological Sciences) AIGS

ผลงาน

 • รางวัล: 2 รางวัลจาก “Thailand colourstone Design Competition 1989”
 • รางวัลที่ 1 ในประเภทต่างหู จาก”Thailand Colourstone Design Competition1990″
 • 2 รางวัลจาก “Hong Kong Diamond Design Competition1992”
 • รางวัลที่ 1 ในประเภทเครื่องประดับสตรี จาก”Singapore International Diamond Design Competition1993″
 • เข้ารอบสุดท้ายจาก “Diamond International Award 1994”
 • 1 รางวัลจาก “International Jewelry Design Competition 2001” (Signity)Italy
 • 1 รางวัลจาก “The 11th Samshin International Award 2006” Korea

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง :