ระบบจะ download file ให้อัตโนมัติ
ในกรณีที่ไม่มีการ download เกิดขึ้น สามารถคลิกปุ่มเพื่อ download file ได้
Download Excel