ผู้สอน

นายสุขสันต์ ประเสริฐ

ตำแหน่ง

วิทยากรผู้เชียวชาญ การกัดต้นแบบเครื่องประดับ

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างอิเล็กทรอนิคนครลำปาง
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาคเอกชน

 • Service Engineer (Matrix & Revo CNC) บริษัท Mentel Co,Ltd
 • Diamond Cutting Desing (Reversing Process, Rhinoceros, Matrix) บริษัท Leoblu Co,Ltd
 • อาจารย์พิเศษการใช้ CNC (โปรแกรม Artcam , Mach3)

 

ประสบการณ์ทำงานหน่วยภาครัฐ

 • วิทยากรอบรมการใช้งานโปรแกรม Matrix กองกษาปณ์
 • วิทยากรสัมมนา โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการเขียนเครื่องประดับด้วยโปรแกรม MatrixGold ณ สถาบันอัญมณีและเครื่องประดับไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประสบการณ์ด้านการสอน

 • สอนการใช้งานโปรแกรม Matrix กองกษาปณ์
 • สอนให้ความรู้การใช้งานเครื่อง CNC
 • วิทยากรสอน เรื่อง การออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม Matrix9 ในงาน Ching Mai Gems & Manufaturing expo 2016 ณศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่

ผลงาน

 • กัดต้นแบบแว๊ก กำไลลายไทย
 • กัดต้นแบบมงกุฎ
 • กัดต้นแบบสร้อยสังวาล
 • กัดโมต้นแบบโมเดลตุ๊กตา
 • กัดต้นแบบกล่องผอบ
 • กัดต้นแบบพิมพ์ขนมไทย
 • กัดต้นแบบหัวเข็มขัด Harley-Davidson

 

7.ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ/ความถนัด

 • การกัดแว๊กด้วยซีเอ็นซี
 • การออกแบบการจับยึดแว๊กเพื่อใช้ในงานซีเอ็นซี
 • ความรู้เรื่องเครื่องมือตัดที่ใช้สำหรับเครื่องซีเอ็นซี
 • ออกแบบและสร้างเครื่องหล่อขนาดเล็ก
 • ออกแบบสร้างเครื่องแกะซีเอ็นซี สำหรับแกะแว๊ก
 • การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบชิ้นงานเพื่อกัดด้วยเครื่องซีเอ็นซี

Q&A

ประเมินความพึงพอใจ และ ออกใบประกาศนียบัตร รูปพรรณโลหะเชิงอนุรักษ์

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email