ผู้สอน

นายอาทิตย์ กองแก้ว

ตำแหน่ง

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ งานเจียระไนอัญมณี

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ สาขานิเทศศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • เป็นช่างเจียระไนพลอย
 • เป็นหัวหน้าแผนกเจียระไนพลอย
 • เป็นอาจารย์ สอนเจียระไนพลอยวิเคราะห์อัญมณี โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.
 • เป็นคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล เขตหนองแขม กรุงเทพมหานครสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ด้านการสอน

 • 2532 ตำแหน่งอาจารย์สอนช่างเจียระไนพลอยและวิเคราะห์อัญมณี
 • 2564 เป็นอาจารย์สอน โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.(หลวงพ่อทวีศักดิ์) เขตหนองแขม กทม.

ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ/ความถนัด

 • มีความเชี่ยวชาญด้านเจียระไนพลอยรูปทรงต่างๆ
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัญมณี
 • มีความเชี่ยวชาญด้านตรวจสอบด้านอัญมณี
 • มีความเชี่ยวชาญด้านแร่ธาตุต่างๆในอัญมณี
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือวิเคราะห์อัญมณี.
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างตัวเรือนเครื่องประดับ
 • มีความเชี่ยวชาญด้านสีอัญมณี

Q&A