ผู้สอน

นายอุดม ขวัญสงค์

ตำแหน่ง

วิทยากรผู้เชียวชาญ งานเครื่องถม

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมศึกษาโรงเรียนจรัสพิชรากร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาคเอกชน

 • อุปนายก สมาคมเครื่องถม และเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • เป็นวิทยากรให้กับภาคเอกชนเกี่ยวกับงานเครื่องถม
 • เจ้าของร้านเครื่องถมอุดม U.D.K.925

ประสบการณ์ด้านการสอน

 • เป็นอาจารย์ฝึกอบรมให้กับช่างทำงานเครื่องเงิน
 • เป็นอาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนวัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประสบการณ์ทำงานหน่วยภาครัฐ

 • ร่วมจัดทำโครงการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ร่วมกับวัดวังตะวันตก และสมาคมเครื่องถม และเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOPX ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผลงาน

 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง สาขาอาชีพผู้ผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ ในโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานฝีมือและงานหัตถกรรมสู่ความเป็นเลิศ
 • ร่วมออกแบบพัฒนาเครื่องประดับจากงานเครื่องถม คอลเล็กชั่น Neillo Lotus
 • ได้รับรางวัลผลการคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กำไลหัวบัวถมทอง ระดับ 5 ดาว จังหวัดนครศรีธรรมราชปี 2562
 • กำไลถมทองล็อค 3 ชั้น ลายดอกพุดตานถมทอง
 • กำไลตัว C ลายดอกพุดตานถมเงิน
 • กำไลล็อคลูกฟัก ลายดอกพุดตานถมเงิน
 • โชคเกอร์สคอจี้พัดถมเงิน
 • ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมงาน "SACIT Craft Fair 2023” จากสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย(องค์การมหาชน)

ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ/ความถนัด

 • ความเชี่ยวชาญด้านการเขียนลวดลาย
 • ความเชี่ยวชาญในด้านออกแบบชิ้นงานที่ทันสมัย
 • ความเชี่ยวชาญสลักลายไทยโบราณและลายสมัยใหม่
 • ความเชี่ยวชาญด้านงานถม

Q&A