ผู้สอน

นายจิรพงศ์ สมนึก

ตำแหน่ง

วิทยากรผู้เชียวชาญ การออกแบบชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาแม่พิมพ์เครื่องประดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาคเอกชน

 • พนักงานออกแบบเครื่องประดับ 3 มิติ (โปรแกรม Jewel cad) บริษัท Thing Fair
 • หัวหน้าแผนกออกแบบเครื่องประดับ 3 มิติ (โปรแกรม Jewel cad, Rhinoceros, Matrix) บริษัท JNB MFG & EXPORTING Co., Ltd.
 • หัวหน้าแผนกงานพิมพ์ 3 มิติ, วิทยากรฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม Jewelcad, Rhinoceros, Matrix, RhinoGold) และวิทยากรฝึกอบรมการใช้งานและการดูแลรักษา เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (EnvisionTec) บริษัท Co.,Ltd.
 • อาจารย์สอนพิเศษการออกแบบเครื่องประดับ 3 มิติ (โปรแกรม Jewelcad, Rhinoceros, Matrix, RhinoGold)

 ประสบการณ์ด้านการสอน

 • วิทยากรสัมมนา เรื่อง “โปรแกรมออกแบบงานจิวเวลรี่ RhinoGold” บริษัทเกซซ์ไวน์สยามจำกัด
 • วิทยากรสัมมนา เรื่อง “การออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ RhinoGold และ เทคโนโลยีการผลิตต้นแบบเครื่องประดับ ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ EnvisionTec RP” ในงาน Chiang Mai Gems & Jewelry Manufaturing expo 2016 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงานหน่วยภาครัฐ

 • วิทยากรเสวนา GIT Talk เสริมพลังการออกแบบอย่างไรขีดจำกัดด้วยเทคโนโลยี CAD/CAM สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT)
 • วิทยากรสัมมนา โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการเขียนเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ ณ สถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • โครงการพัฒนาเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ (Beyound Jewelry) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลงาน

 • ออกแบบแหวนเพชรลายกระดูก
 • ออกแบบแหวน moon stone ring
 • ออกแบบชุดเครื่องประดับ jewelry set crystal star
 • ออกแบบแหวนรุ่น DEADBOY OF GOD
 • จี้ล้อมเพชร

ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ/ความถนัด

 • ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์
 • ความเชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ต้นแบบ 3 มิติ
 • ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องประดับ
 • ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการเขียนเครื่องประดับ

Q&A