ผู้สอน

นายธีรวุฒิ ไพศาลนันทน์

ตำแหน่ง

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ งานสร้างต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)  ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ( ปวส.) แม่พิมพ์พลาสติก วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาคเอกชน

 • 2547-2548 บริษัทวิคเตอร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด  ตำแหน่งหัวหน้าช่าง หน้าดูแลเครื่องจักรของบริษัท
 • 2548-2558 บริษัทเมนเทล จำกัด ตำแหน่ง Senior Engineer หน้าที่ดูแลเครื่องจักรและเทรนนิ่งการใช้งาน
 • 2558-ปัจจุบัน บริษัทแคดเมคเกอร์ จำกัด  ตำแหน่ง ผู้จัดการ ทำหน้าที่ดูแลบริหารงานในบริษัท

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาครัฐ

 • เป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยบุรพา วิทยาเขตจันทบุรี สอนหัวข้อเรื่อง การใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
 • เป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยเพาะช่าง สอนหัวข้อเรื่อง การใช้งานเครื่อง RP
 • เป็นวิทยากร ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร สอนในหัวข้อเรื่อง การปริ้นต้นแบบ RP
 • เป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอนในหัวข้อเรื่อง การใช้งานเครื่อง CNC
 • เป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยศิลปากร สอนในหัวข้อเรื่องการใช้งานเครื่อง RP

ประสบการณ์ด้านการสอน

 • วิทยากรสอนเทรนนิ่งเครื่อง CNC ในบริษัทแพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด(มหาชน)
 • วิทยากรเทรนนิ่งเครื่อง CNC บริษัทโกลด์ไฟน์  แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด(มหาชน)
 • วิทยากรเทรนนิ่งเครื่อง CNC บริษัท บิวตี้เจมส์แฟคตอรี่ จำกัด
 • วิทยากรสอนเทรนนิ่งเครื่อง RP บริษัทจิวเวลรี่พาเนท จำกัด
 • วิทยากรสอนเทรนนิ่งเครื่อง RPบริษัทอินเตอร์คอนทิเนนทัล จิวเวลรี่แมนูแฟคตอริ่ง จำกัด
 • วิทยากรสอนเทรนนิ่งเครื่อง RP บริษัท เอส.เอ็ม.วี (ไทยแลนด์) จำกัด
 • วิทยากรสอนเทรนนิ่งการใช้เครื่อง RP ที่ประเทศพม่า
 • วิทยากรสอนเทรนนิ่งการใช้เครื่อง CNC ที่ประเทศลาว

ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ/ความถนัด

 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเครื่อง CNC Jewelry
 • มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่อง RP Jewelry
 • มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมด้าน Jewelry
 • มีความเชี่ยวชาญในด้านการซ่อมแซมเครื่องจักร
 • มีความเชี่ยวชาญผลิตชิ้นส่วนเครื่องประดับ
 • มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์.
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง RP และเครื่อง CNC

Q&A

การสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

คอร์ส Content

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email