ผู้สอน

นายวีระวงษ์ ขุนทองศรีสุข

ตำแหน่ง

วิทยากร

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาคเอกชน

 • 2530-2536 บริษัท เจมส์เทค จำกัด ตำแหน่งช่างฝังไร้หนาม
 • 2537-2540 บริษัท  จิวเวลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล แมนูแฟคเทอริ่ง จำกัด ตำแหน่งช่างฝังไร้หนาม
 • 2541-2560บริษัท ไฮท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำแหน่งหัวหน้าช่างฝังไร้หนาม
 • 2561-ปัจจุบัน รับจ้างฝังงานฝังไร้หนามอิสระ

ประสบการณ์ด้านการสอน

 • วิทยากรสาธิตงาน การฝังไร้หนาม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาคม ช่างทองไทย ในงานBangkok Gems & Jewelry Fair  ครั้งที่ 62 (2561)

ผลงาน

 • งานฝังพลอยไร้หนาม เข็มกลัดผึ้ง/แมลง
 • งานฝังพลอยไร้หนาม เข็มกลัดใบไม้
 • งานฝังพลอยไร้หนาม ต่างหูผีเสื้อ

ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ/ความถนัด

 • งานฝังไร้หนาม Invisible Setting
 • การฝังอัญมณีรูปร่างสี่เหลี่ยมแบบไร้หนาม
 • การฝังอัญมณีรูปทรงอิสระแบบไร้หนาม

Q&A