ผู้สอน

นายจักรกริช ศรียางนอก

ตำแหน่ง

วิทยากร

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาคเอกชน

  • 2549-2551 บริษัท อาร์ทิเนี่ยน จำกัด  ตำแหน่งช่างฝังหนามเตย
  • 2551-2555 บริษัท อาร์เป๊ซ จำกัด    ตำแหน่งช่างฝังหนามเตย
  • 2556-2559 บริษัท เพชรทิพย์ จิวเวลรี่ จำกัด ตำแหน่งช่างฝังหนามเตย
  • 2560-2564 บริษัท จาคอบส์ จิวเวลรี่ จำกัด   ตำแหน่งช่างฝังหนามเตย
  • 2564-2565 บริษัท แกมมา ครีเอชั่น จำกัด  ตำแหน่งช่างฝังหนามเตย

ประสบการณ์ด้านการสอน

  • วิทยากรอบรม หลักสูตรงานฝังอัญมณีแบบหนามเตย ให้กับแผนกช่างฝัง บริษัท New Star Gems & Jewelry  ที่ย่างกุ้ง ประเทศพม่า ระยะเวลา 1 เดือน ปี 2559

ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ/ความถนัด

  • งานฝังอัญมณีบนตัวเรือน

Q&A