นายดนัย หมื่นศักดา

คณาจารย์ /

นายดนัย หมื่นศักดา

นายดนัย หมื่นศักดา

นายดนัย หมื่นศักดา

ตำแหน่ง :

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานแกะต้นแบบแว๊กซ์ด้วยซีเอ็นซีเพื่อหล่อตัวเรือน

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

ประสบการณ์การทำงาน

  • บริษัทแคดเมคเกอร์ จำกัด ตำแหน่ง หัวหน้าช่าง ทำหน้าที่ดูแลระบบเครื่องจักรในบริษัท

ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ/ความถนัด

  • เชี่ยวชาญด้านเครื่อง RP Jewelry
  • เชี่ยวชาญด้านเครื่อง CNC
  • เชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์วางแผนการผลิตชิ้นส่วนงานก่อนกัด CNC
  • ด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมด้าน Jewelry
  • เชี่ยวชาญในด้านการซ่อมแซมเครื่องจักร
  • เชี่ยวชาญผลิตชิ้นส่วนเครื่องประดับ
  • เชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง RP และเครื่อง CNC

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง :