นายฉัตรชัย อยู่รักษ์

คณาจารย์ /

นายฉัตรชัย อยู่รักษ์

ฉัตรชัย อยู่รักษ์

นายฉัตรชัย อยู่รักษ์

ตำแหน่ง :

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานแม่พิมพ์ยาง

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

ประสบการณ์การทำงาน

 • บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด สายงาน PPT1-Production
 • ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับจิวเวลรี่

ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ/ความถนัด

 • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเลือกวิเคราะห์ทางเดินน้ำเพื่อที่ใช้ในกระบวนการอัดพิมพ์ซิลิโคน
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพิมพ์ยางซิลิโคน
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าพิมพ์ยางซิลิโคนหลากหลายประเภท
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประกอบเครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับ.
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงคุณภาพและยืดระยะเวลาการใช้งานของซิลิโคน
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมอุณหภูมิงานหล่อเครื่องประดับ
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์แก้ปัญหากระบวนการต่างๆในสายงานจิวเวลรี่
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าพิมพ์ยางซิลิโคนงานพุทธศิลป์ไทย
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานหล่อพุทธศิลป์ไทยขนาดเล็กที่มีความระเอียดสูง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง :